Archief

Guldenmis

Een Gulden Mis is een eucharistieviering ter herinnering aan de Boodschap aan Maria en haar blijde verwachting op Quatertemperwoensdag* van de Advent (in de derde week van de Advent). De mis wordt aan het Maria-altaar gecelebreerd met veel licht. Het introïtus van de eucharistieviering begon met de woorden “Rorate”, vandaar ook de benaming “rorate-mis”

*Quatertemper: quatuor tempora = vier maal: aan het begin van elk jaargetijde werden extra  vasten- en onthoudingsdagen in acht genomen op woensdag, vrijdag en zaterdag, om de zegen af te smeken over de jaargetijden.

(Bron: Vandenberghe, Henri: Gewijd of vervlogen? Woordenschat uit “het Rijke Roomse leven”, uitgave van De vrienden van het Poperings Archief, v.z.w., 2002, Croonestucken n° XXX)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug