Archief

1. de jezuïet pater Gill

Father Henry Vincent Gill sj kwam uit een bekende familie uit Dublin. Hij was een wetenschapper, gediplomeerd in Cambridge, die in het begin van de oorlog zijn onderzoekswerk naar elektriciteit opgaf om als aalmoezenier te dienen. Zijn geschriften, bewaard in het archief van de Ierse jezuïeten, worden vaak geciteerd in de geschiedschrijving van Ierse eenheden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij diende bij het 2nd Royal Irish Rifles dat in het eerste oorlogsjaar tot de 3th Division behoorde. En niet tot de 5de divisie zoals Van Walleghem verkeerdelijk schrijft. Father Gill moet een populaire aalmoezenier zijn geweest want zijn bijnaam bij de manschappen luidde “Father Dear”. In Flanders Fields Museum bezit een foto van father Gill te paard, genomen door Major J.R. Tuckett van de 2nd Royal Irish Rifles tussen november 1914 en februari 1915

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug