Archief

foto 1: Ieper in 1915.

1. tussen het exercitieplein en het kasteel van meneer Vandenpeereboom

Zie bij 1 april 1915, noten 1 en 6

2. (dat na de oorlog klooster is geworden..)

Zoals uit het manuscript hierboven blijkt, werd deze opmerking later in de marge toegevoegd. Tot op vandaag is in dit kasteel een klooster van de karmelietessen gevestigd. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug