Archief

1. de Kruisstraat

Zie 4/9/1915, noot 1

2. Veel soldaten zijn ziek door het slechte vrouwvolk

Dit is een van de weinige keren dat Achiel Van Walleghem op prostitutie alludeert. Het fenomeen was echter achter het front veel ruimer verspreid dan de priester in zijn dagboek laat uitschijnen. Allicht was het persoonlijk taboe om her er over te hebben veel te groot. 

De weelderig bloeiende prostitutie werkte sexueel overdraagbaare aandoeningen in de hand en de uitval was significant : bij ongeveer 5 % van het de Britse manschappen werd ooit “VD“ (Venereal disease) geconstateerd en bij sommige eenheden lag het percentage zelfs een stuk hoger. Tegen het fenomeen werd zowel repressief (straffen) als preventief opgetreden: zo richtten Fransen en Duitsers officiële legerbordelen in waareen dokter de prostituees een paar keer per week onderzocht Verder werden militairen over de gevaren en de preventie van overdrachtelijke ziekten geïnformeerd via brochures, affiches en films.

foto 1: Om het probleem van sexueel overdraagbare aandoeningen aan te pakken, liet het Groot Hoofdkwartier van het Belgische leger een tweetalige informatiefolder op 200.000 exemplaren drukken en verspreiden. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug