Archief

ERRATUM

De dagaanduiding "18 juli, maandag" moet zijn "19 juli, maandag"

1. De verschansingen zijn meestal aangelegd rond de hofsteden

Foto 1: Op een Duitse stafkaart van mei 1916 zijn de loopgraven en pirkkeldraadversperringen rondom de hoeven ten noorden van Dikkebus goed te zien.

2. Van Eeckes Molen

Zie 30 juni 1915, noot 3

Foto 2: Britse troepen marcheren langs Van Eeckes Molen of Wittebroodsmolen (Provinciale Bibliotheek Het Tolhuis, Brugge)

3. de molen van Vermeersch

Het is niet duidelijk om welke molen het gaat. Geen van de bekende molens in en bij Dikkebus werd door een Vermeersch uitgebaat of in eigendom gehouden. Misschien gaat het om de molen van de Vierstraat. Dichtbij was er de hoeve van Camiel Vermeersch.

4. het pikken van de oogst

Foto 3 toont hoe het pikken van de oogst gebeurde.

5. Het wethuis

Zie 30 juni 1915, noot 1

6. Valère Coene

Foto 4: Bidprentje van Valère Coene (1888-1950)

7. Schrapnels

Zie 31 oktober 1914, noot 2

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug