Archief

1. Een groot kerkhof in het bos voorbij de hofstee van Leroye en een zeer groot bij de school van Voormezele

 Dit zijn resp. Ridge Wood Cemetery en Voormezeele Enclosures N°1 & N°2.

 

2. De prinsen van Bourbon-Parma

Het gaat om Sixtus en Xavier van Bourbon-Parma. Twee andere broers uit dit zeer talrijke geslacht dienden in het Oostenrijks-Hongaarse leger. Hun zus Zita zou einde 1916 zelfs de laatste keizerin van de Dubbelmonarchie worden.

Foto 1: Sixtus van Bourbon-Parma door Bernard Boutet de Monvel

Foto 2: Xavier van Bourbon-Parma

 

3. Vorming

Het vormsel is het sacrament dat door de handoplegging, de zalving met Chrisma en het gebed van de bisschop vermeerdering van de heiligmakende genade geeft en waardoor de H. Geest op een bijzondere wijze met Zijn 7 gaven tot de vormeling(e) komt en hem/haar met Zijn genade sterkt om het geloof standvastig te belijden.

Alleen de bisschop kan het Vormsel toedienen; gewone priesters kunnen echter de volmacht daartoe krijgen.

De vormeling(e) wordt in de plechtigheid bijgestaan door een peter of meter

(bron: Henri Vandenberghe: Gewijd of Vervlogen)

 

4.  in de scholen van de koningin

 Zie hier

 

5. deken De Brouwer, die sedert enige dagen monseigneur wordt genoemd

De aanspreektitel heeft te maken met het feit dat hij als plaatsvervanger van de bisschop van Brugge fungeert. Over Deken De Brouwer en zijn functie als apostolisch afgevaardigde: zie hier.

 

6. du Roy de Blicquy

Luitenant-Generaal Baron Albert du Roy de Blicquy (1869-1940) was chef van het Militair Huis van de koning. Meer over hem vindt U hier. 

Foto 3:  Baron du Roy de Blicquy

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug