Archief

1. De 9de divisie

Zie bij 8/10/1915, noot1

2. de 50ste

Het gaat om de 50th (Northumbrian) Division uit het noorden van Engeland dat zijn groot divisiemonument heeft aan Wieltje.

Voor een kort overzicht en de samenstelling van de divisie: Zie hier :

foto 1: het monument van de 50th (Northumbrian) Division aan Wieltje.

3. pater Evans S.J. 149ste brigade, pater Wolferston S.J. 150ste brigade, pater Johnson O.S.F. 151ste brigade

Dit wijst er op dat er per Britse infanteriebrigade een katholieke aalmoezenier was. Over het algemeen waren er vier aalmoezeniers per brigade twee anglicaanse, een katholieke en een protestantse.

Over pater Theodore Evans vind je een foto en meer informatie op  : Zie hier 

Pater Wolferston is pater Bertram Charles Pipe-Wolferstan (1860-1938). Van Walleghems verhaal over diens bekering klopt, zo blijkt uit een in-memoriam uit 1938 : Zie hier :

Terwijl Evans en Wolferstan jezuïeten waren, was pater Johnson was een franciscaan.  

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug