Archief

1. een goede tolk, meneer Muyshondt

Het gaat om Camille Muyshondt.

foto 1 & 2: Het belang van goede tolken voor de plaatselijke bevolking blijkt ook uit hun taakomschrijving : zij moeten optreden als verdediger van de belangen van de bewoners. (Bron: Les Interprètes Belges dans l’Armée Britannique 1915-1918. Bruxelles, Ed. Duchenne, s.d., 24 p. )

 

2. de kolonel van Ieper

Dit gaat over Emile Trembloy (°1857), kolonel van de gendarmerie in de geallieerde zone Ieper-Poperinge. Trembloy was een plichtsbewuste officier die zich ondanks heel wat tegenwerking sterk ingezet heeft voor het lot van de plaatselijke bevolking en een belangrijke schakel vormde tussen de gemeentebesturen enerzijds en de hogere overheid en de verschillende militaire overheden anderzijds. Over zijn bijzondere opdracht in 1915, zie: Staf Verheye: Het rapport van kolonel Trembloy. in: Iepers Kwartier, 41ste jaargang, Nr. 1, maart 2005, pp. 1-27.    

Een mooie foto van kolonel Trembloy die De Poperinghenaar censureert vind je hier : 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug