Archief

1. Mgr. De Brouwer

Zie hier

2. getuigschrift om uitstel te bekomen voor de legerdienst 

Achiel Van Walleghem was immers ook dienstplichtig : geboren in 1879 was hij in 1916 dus 37 jaar en bijgevolg viel hij onder de leeftijdsgrens van 40 jaar. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug