Archief

1. de oproep tot 40

 Het gaat om de verruimde dienstplicht tot 40 jaar.

 

2. de bannen

 De bannen of de huwelijksbannen waren de openlijke bekendmakingen van een voorgenomen huwelijk en deze werden van op de preekstoel afgeroepen, onder de hoogmis van 3 opeenvolgende zondagen of geboden feestdagen (de volksmond zei van de toekomstige bruid en bruidegom dat ze “van de preekstoel gerold” waren). Het doel was eventuele nog niet gekende huwelijksbeletsels te achterhalen. Het kerkelijk voorschrift bepaalt dat de medegelovigen die op de hoogte zijn van een beletsel, verplicht zijn dit aan de plaatselijke geestelijkheid kenbaar te maken.

Huwelijksbeletselen waren omstandigheden waarin een huwelijk niet geldig kon gesloten worden: leeftijd, lichamelijk onvermogen, (vooraf aangegane en nog geldende) huwelijksband, verschil in eredienst, heilige wijding; kloostergelofte, geweldige ontvoering en misdaad, bloed- en aanverwantschap, openbare oneerbaarheid…

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug