Archief

1. Jules Baeke

Het feit dat dit nieuws nu pas bekend raakt in Dikkebus, toont aan dat families soms erg lang op nieuws van de andere zijde van het front moesten wachten.

Van Walleghem heeft trouwens de plaats van overlijden verkeerd: het gaat niet om Impe (bij Lede, Oost-Vlaanderen) maar om Imde (bij Londerzeel, Vlaams-Brabant). Ook de datum is niet helemaal juist: dat was 24 augustus 1914.

Jules Baekes broer René was op 17 november 1914 ook al omgekomen als burgerslachtoffer in Dikkebus. Zie aldaar. 

2. Meester Julien Deraedt, sedert 1879 katholiek onderwijzer, zeer ijverig voor de goede zaak

Dit is een impliciete  verwijzing naar de (eerste) schoolstrijd toen in protest tegen de Wet Van Humbeeck in tal van gemeenten vrije (katholieke) scholen werden opgericht. Meer over de schoolstrijd vind je op deze wikipedialink

Ook in Dikkebus was er einde april 1879 een druk bijgewoonde protestmeeting georganiseerd waar volgens de katholieke pers maar liefst 600 lieden aanwezig waren. Zie deze link .

Voor meester Deraedt, zie ook bij 8 januari 1916, wanneer Achiel Van Waelleghem hem gaat opzoeken.

3. spoorweg vanaf Abele

De spoorweg volgt de hoogtelijnen.

foto 1: de vermelde spoorweg op een Duitse loopgravenkaart van maart 1918 (In Flanders Fields Museum)

foto 2: De Grote Markt van Ieper op 23 januari 1916. Links de Lakenhallen waarvan inderdaad nog één spits staat en in het midden wat rest van de toren van de Sint-Maartenskerk

foto 3: bidprentje voor de gebroeders Baeke

foto 4: Jules Baeke als soldaat

 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug