Archief

1. de soldatenrecollectie

Een recollectie is een retraite gedurende enkele uren, dus met de bedoeling even te herbronnen

De oorlogsdagboeken van de Sint-Sixtusabdij in West-Vleteren vermelden ook dergelijke recollecties, maar daar hanteert men de term conferentie, zo bijvoorbeeld op 10 en 17 juli 1915, en op 12 september1916, meestal voor aalmoezeniers.

2. Mgr. Marinis

Het gaat om Monseigneur Jean Marinis (Borgerhout 1879 – Brussel 1942). Marinis was sinds 30 september 1915 hoofdaalmoezenier van het Belgische leger. Later werd hij deken van Brussel.

Foto 1: Mgr. Marinis

Foto 2: Het overlijdensbericht van Monseigneur Marinis.

 

3. 7de artillerie 

Zie hier

 

4. de kapel van De Klijte

Foto 3: de kapel van De Klijte voor de oorlog

Foto 4: de kapel van De Klijte na de oorlog

 

5. aalmoezenier Peeters

 Zie hier

 

6. aalmoezenier Raty

Zie hier

 

7. seminarist Coveliers

Zie hier

 

8. seminarist Cos

Over de seminarist en latere priester Jozef Cos konden weinig andere gegevens teruggevonden worden dan deze die Van Walleghem zelf later zou vermelden. Tijdens zijn verblijf in Normandië in 1918 zou Van Walleghem Cos weer tegen het lijf lopen. Cos, afkomstig uit Turnhout, was toen herstellende van een kogelwond die hij als brancardier bij de infanterie had opgelopen in Boezinge. Van het 7/13 Belgian Field Artillery was hij dus naar de infanterie overgeplaatst. In 1921 zou hij als leerkracht  aan de slag gaan in het Sint-Romboutscollege van Mechelen. In 1941, zo meldt Van Walleghem uiteindelijk nog, werd hij pastoor.

 

9. novice van de jezuïeten Daneels

Zie hier

 

10. de pastoor van Kemmel

Dit was Florimond Pletinck.

 

11. de pastoor van De Klijte

Het gaat om zijn vriend Alfons Callewaert.

12. de onderpastoor van Reningelst

 Dat was Achiel Dermaut.

 

13. de onderpastoor van Dikkebus

Hier heeft hij het dus over zichzelf in de derde persoon.

 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug