Archief

1. Het missiekruis

De missie was een boeteprediking in een parochie die meerdere dagen duurde. Vooral rond

de eeuwwisseling en nog na W O II werd met speciale theatrale en moraliserende stijl gepredikt (soms met aparte sessies voor mannen of vrouwen). De (donder)predikanten waren rondtrekkende redemptoristen.

Een missiekruis is een kruis zonder corpus dat het pauselijk wapen draagt en de uitoefening van

een bijzondere sleutelmacht betekent (dispensaties en zondenvergeving). Het moet buiten het kerkgebouw geplant worden bij het begin van de missie. (bron: Gewijd of Vervlogen?)

Foto 1-3: drie missiekruisen

2. De kerkladders

 Waarschijnlijk (lange) brandladders, die in het portaal van de kerk gestockeerd waren

 Uit de “Keure vanden Brande der Stede van Poperynghe” van 30/01/1638,

art 34: Ende opdat de stede te bedt (= meer) voorsien zy (..) in tijde van noode es goet ghevonden ende gheresolveert datmen van stadtsweghe sal leveren vierentwintich brantseulen, acht suffisante (= degelijke) leeren (= ladders) ontrent veertich voeten lanck ende thien brandthaecken.

Art 35: De kercke van Sinte Bertens ses suffisante brantseulen ende twee groote leeren lanck ten minsten veertich sperten.

In een register van resolutiën (SAP 469) vinden we een amplificatie: op 05/04/1651 werd gestipuleerd dat ook de gilden hun bijdrage tot beveiligingmoesten leveren vb: Gaernetwijnders: 6 brandtseulen ende 2 leeren , één van 36 sperten ende één van 24 sperten, te stellen in de kercke van Sint Jan (bron: Desegher, Paul-Johan, Dat den Rooyen Haene niet en Craye, Croonestucken XXXII, De Vrienden van het Poperings Archief, vzw, 2005)

 

3. Hommelkeet

Zie bij 27/11/1915 noot1 : Zie hier :

 

4. Naar de schoolkolonies

volgende kinderen zijn allen geboren in Dikkebus:

- Dury Camille Cyrille Cornelis, ° 10/09/1906

Zoon van Henricus Aloysius, dagwerker, ° Dikkebus, en Spyckerelle Emma Maria Cornelia, °Vlamertinge

- Dury Godelieve Martha Cornelia, ° 28/05/1905

Dochter van  idem

- Dury Maria Martha Cornelia, ° 13/12/1908, dochter van idem

- Cuvelier Maria Magdalena Cornelia, ° 18/02/1906

Dochter van Julius Aloysius, dagwerker, ° Dikkebus en Saelen Emma Maria, ° Dikkebus

- Cuvelier Bertha Maria Cornelia, ° 24/06/1907

Dochter van idem

- Forceville Madeleine Maria Cornelia, ° 18/03/1906

Dochter van Julius Leopoldus, landbouwer, ° Dikkebus en Meeuws Lucia Felicie, ° Woesten

- Forceville Julia Martha Cornelia, ° 17/10/1907

Dochter van idem

- Desmarets Maria Zoë Cornelia, ° 20/10/1903

Dochter van Gustavus Emilius Theophilus, landbouwer, ° Dikkebus en Ver Elst Emma Maria, °Wijtschate

(bron: registers B.S. Dikkebus)

Foto 4 : De 60ste huwelijksverjaardag van Florent Suffys en Anna Bendel. Beiden waren in 1916 als kinderen naar de schoolkolonies vertrokken: Florent op 20 mei 1916 en Anna op 7 september 1916.

5. Grandes-Dalles

Grandes-Dalles ligt tussen Fécamp en St-Valéry-en-Caux. Talrijke foto’s zijn  hier te vinden

6. Criquetot-sur-Ouville

Zie hier

7. rue de Vouillé

Zie bij 27/4/1916, noot 3

8. Het Gesticht van Loker

Het gaat om het Sint-Antoniusgesticht, nu Huize Godtschalck. Een korte geschiedenis van het gesticht vindt U hier

Foto 5: Het Sint-Antoniusgesticht te Loker

9. Rode Koorts

Rode koorts, ook wel scharlakenkoorts genoemd, of scarlatina, nu vooral bekend als roodvonk.

Meer uitleg vind je hier

10. De Belgische rantsoenen

BASISRANTSOEN OP 01.12.1916: ongeveer 1400 gram

-     Brood: 750 gram (1/3 van brood)

-     Vlees (vers of bevroren, in stuk): 450 gram, normaal 300 gram vers en 100 gram in blik

      of 75 gram kaas i.p.v. blikvlees

      ofwel 300 gram in blik (bv. gekookt rundvlees)

      ofwel 225 gram vers vlees en 150 gram gerookt spek.

-     Voedingsvet (spek, reuzel = smout, …): 40 gram.

-     Rijst (40 gram) of 25 gram gedroogde erwten of witte bonen of vermicelli.

-     Zout (25 gram) en peper (0,5 gram).

-     Koffie (35 gram) en cichorei (10 gram).

-     Suiker (30 gram).

-     Tabak (20 gram) met doosje lucifers voor 14 dagen.

 

SUPPLEMENTEN

(1)  Nog 1/4  rantsoen brood bij loopgravendienst of nachtwerk of nachtwacht.

(2)  Nog 20 gram rijst en 10 gram voedingsvet bij loopgravendienst.

(3)  Nog tweemaal 40 gram rijst in de week en dagelijks 10 gram voedingsvet

        bij permanentie in verdedigingswerk.

(4)  Ook 2,5 centiliter brandewijn (eau-de-vie)

         bij loopgravendienst in het koude seizoen.

 

RESERVERANTSOEN

-     Beschuiten: 500 gram.

-     Army ration (vlees en groenten): 800 gram in blik.

-     Kleine levensmiddelen: volgens basisrantsoen.

(Bron: Roger V. Verbeke: Info.Bel.  - Kenniscentrum In Flanders Fields Museum)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug