Archief

1. Ik denk dat er hoegenaamd geen aanval plaatsheeft

Dat heeft te maken met de andere tactiek die nu toegepast wordt. Sinds generaal Plumer het overnam van generaal Gough om de operaties bij Ieper te leiden, werd er niet langer geopteerd voor  grote, massale infanterie-aanvallen maar voor kleine, welgerichte en goed voorbereide aanvallen. Deze tactiek werd ‘bite-and-hold” genoemd. Het verklaart waarom  het ‘lawaai’ dat gepaard gaat met de “Battle of the Menin Road” minder luid klinkt.  Meer hier en hier.

Foto 1: De Australische disposities tijdens de Slag van de Meenseweg, 20 september 1917

Foto 2: een iconisch beeld van de omgeving van de Meenseweg op 20 september 1917. (Australian War Memorial)

 

2. het Hemelrijk

Dit is bij de hoek van de huidige Dikkebusvijverdreef en de Dikkebusseweg

 

3. de molen van Bailleul

Zie hier

 

4. het Vijverhuis

Zie hier

 

5. de brouwerij van Peirsegaele

De brouwerij, die al eerder vermeld werd bij Van Walleghem, was gevestigd in het voormalige kasteel Malou tegen de vijverda m op de wijk Krommenelst. Hoewel dicht bij de dorpskern van Dikkebus behoorde Krommenelst tot de parochie en gemeente Vlamertinge. De familie Peirsegaele baatte er de brouwerij uit van 1887 tot 1936. Tijdens de oorlog was er onder meer een badhuis voor soldaten (men gebruikte daarvoor de brouwketels), een ontluizingssituatie, een hulppost en een brigadehoofdkwartier.  De brouwer was Georges Peirsegaele.

Foto 3: de brouwerij en het woonhuis Peirsegaele rond de Eerste Wereldoorlog

Foto 4: het zicht op de voormalige brouwerij Peirsegaele vanaf de Dikkebusseweg

Foto 5: bidprentje van brouwer Georges Peirsegaele

 

6. De Hovenier

De Hovenier lag tussen het huidige Café America en restaurant Tommy ’s aan de zuidzijde van de Dikkebusseweg. In deze buurt.

 

7. de burgemeester

Zie hier

8. bakker Coene

Dat was Henri (Henricus Ludovicus) Coene,  geboren in 1850 in Dikkebus, en gehuwd met Marie Louise Coene. Zijn zoon Arsène diende in het Belgische leger en zou in november 1917 gedood worden.

 

9. dat 1/4  ervan een Rode Kruisband hebben

Misschien werden deze krijgsgevangenen wel als brancardier ingezet door de Britten. Dat was immers een gebruikelijke praktijk, zoals ook uit vele foto’s blijkt. 

(Australian War Memorial)

Foto 6 en 7: Twee foto’s uit september 1917 waarop Duitse krijgsgevangenen te zien zijn die de Australiërs helpen bij de evacuatie van gewonden.  (Australian War Memorial)

 

10. de Pannestraat

De Pannenhuisstraat

 

11. de campagne van Ségard

Zie hier

 

12. obussen op Poperinge

“ Donderdag 20 obussen rond St. Joseph. Heden is het vijf weken dat men op de stad niet geschoten heeft. Donderdag 10 obussen rond de Jager en Havermuis.” (bron: Baert, o.c.)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug