Archief

1. telefoondraden in de grond

Dat was het werk van de Royal Engineers Signals Service. Elke Britse infanterie divisie had een Signal Company van 162 man. Zij waren gestructureerd in een hoofdkwartier van de compagnie en 4 sections waarvan de eerste instond voor de communicatie met het divisiehoofdkwartier en de drie andere voor de communicatie met de verschillende brigades van de divisie.

foto 1: mannen van een Signal Company aan het werk.

2. meneer Biebuyck

Zie bij 21 mei 1915, noot 1

3. het plaatselijk vluchtelingencomité

Dat zal moeten instaan voor het betalen van de uitkeringen, het zogenaamde vluchtelingengeld. Zie hiervoor vooral bij 29 december 1915. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug