Archief

1. het kanon van de Hertog van Brabant

In de loop van januari had Van Walleghem het een paar keer over dit grote spoorwegkanon dat nabij de herberg de Hertog van Brabant opgesteld stond, zie bij 9 januari, 19 januari en 30 januari 1918.

 

2. de vrede is getekend tussen Duitsland en Rusland

Dit is niet helemaal juist: het gaat niet om de ondertekening van het vredesverdrag. Op 18 februari 1918 hadden Lenin en het Centraal Comité van de Bolsjewieken het Duitse ultimatum aanvaard dat er een vredesverdrag moest ondertekend worden ten einde de Duitse opmars in Rusland te stoppen. Eerder had trotski geargumenteerd om de oorlog te beëindegen zonder vredesverdrag. De Vrede van Brest-Litovsk zou pas getekend worden op 3 maart 1918. Een belangrijk militair gevolg van deze vrede was dat er veel Duitse troepen vrijkwamen en die konden vervolgens ingezet worden in het nakende Duitse Lente-Offensief in het westen.


Foto 1: De katholieke krant Le XXe Siècle van 21 februari 1918 met daarin verslag van de Russische aanvaarding van de Duitse vredesvoorwaarden. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug