Archief

1. vastliggende kabelballons

zie foto

2. paastijd

In het Kerkelijk recht gaat het over de periode van Passiezondag tot en met Beloken Pasen. Drie weken dus, twee voor het hoogfeest van Pasen en één daarna. In die tijdspanne moeten de gelovigen “die tot de jaren van verstand gekomen zijn” hun Pasen houden: biechten en communiceren. De bisschop kon die tijd verlengen van de vierde zondag van de Veertig-dagentijd (dus één week vroeger nog) tot Drievuldigheidszondag (de zondag na Pinksteren!)

De beslissing van de bisschop gebeurt in functie van de paasplicht van de gelovigen. In dit geval komt er één week bij na Beloken Pasen.

(bron: Vandenberghe, Henri: Gewijd of Vervlogen? op. cit.)

3. een granaat bij Hallebast op het huis van Petrus Braem

Petrus Braem
Margriet Braem 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug