Archief

1. Uiterst geweldige beschieting

Dit heeft alles te maken met het feit dat vandaag met Operatie Michael in de Somme het Duitse Lenteoffensief begon.

Foto 1: Duitse troepen in Saint-Quentin, 1918 (AWM)

 

2. Brikkenoven

Dit was aan de Westerse Clyttestraat, lange tijd was hier café De Brique

 

3. ’t Stukje

Een gebied in Reningelst, achter de huidige Westerse Klyttestraat en bij de Diepestraat, toen in de nabijheid van een Brits kamp.

 

4. Prinsenhof

Dit is het huis Ouderdomseweg 25, op de hoek met de Pastoorsstraat. Het huis draagt nog steeds deze benaming.

Foto 2: het Prinsenhof vandaag

 

5. Roesbrugge en Proven en Krombeke ook gebombardeerd

“Woensdag 20 maart: (..) 's noens vijftien obussen op Peselhoek; 1 ½ ure drie op 't vliegplein bij de Lovie; 3 ure vier op 't vliegplein bij 't Hooghe; 3 ½ ure vijftien rond de Lovie; tegen de avond twintig op Peselhoek; 8 u. vijf rond de Lovie

Donderdag 21 Maart: Evenals gisteren gedurige beschieting langs alle kanten, ook eenige in stad; er zijn van alle slach van obussen, men beweert dat er 380 tusschen zijn. Op het front aanhoudend geschut.” (Baert, o.c.)

 

6. landbouwer Hoorelbeke

Zie hier

 

7. Gaston Leeuwerck

Deze jonge diamantbewerker behoorde tot het 1ste Lansiers, en niet tot het 2de zoals Van Walleghem meldt. Net zoals Henri Opsomer waarover gisteren bericht werd, kwam ook Leeuwerck om tijdens de zoegnaamde Slag aan het Reigersvliet waarover al bericht werd op 9 maart en waarover je ook hier meer kan lezen. 

Hij werd in 1923 herbegraven opde Belgische militaire begraafplaats in West-Vleteren.

Foto 3: het graf van Leeuwerck op de Belgische militaire begraafplaats in West-Vleteren, graf 685

 

8. torpedo

In zijn handschrift hanteert Van Walleghem het Franse woord ‘torpille’. Dat wordt inderdaad vertaald met ‘torpedo’ maar werd in de Eerste Wereldoorlog ook gebruikt voor grote (vliegtuig)granaten, niet zelden met vleugels.

 

9. jonge Vijverwacht

Voor de Vijverwacht en de vlag van de Vijverwacht, zie hier

 

10. begraven in Proven

Leeuwerck wordt daarom naast op het bidprentje voor de oorlogsslachtoffers van Dikkebus, ook op dat van de omgekomen soldaten van Proven vermeld.

Foto 4: het bidprentje voor de omgekomen soldaten uit Proven

Foto 5: bidprentje voor de oorlogsslachtoffers van Dikkebus

  

11. een verschrikkelijke dag voor het Belgisch leger

Volgens de Namenlijst vielen er op 18 maart 1918 147 Belgische militairen.  

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug