Archief

1. Zij zijn reeds in kaki

Het Belgische leger zou in de loop van de Eerste Wereldoorlog een aantal maal haar uniform aanpassen. De belangrijkste hervroming was zeker de invoer van een kaki-uniform. De Belgische 3de legerdivisie werd eind juni-begin juli 1915 als eerste divisie met de nieuwe kaki tenue uitgerust. Kaki werd zonder onderscheid van wapen of graad gedragen.

Over het Belgische uniform in de Eerste Wereldoorlog is nagenoeg alles te vinden in:  Pierre Lierneux e.a : Het Belgische leger in de Grote Oorlog : uniformen en uitrusting. Wenen, Militaria Verlag, 2015, 599 p.

Foto 1 en 2: Het Belgische kaki uniform

2. De loskaai op de hofstee van Hector Dalle

Dit was in de Melkerijstraat. 

Foto 3: luchtfoto met de loskade bij de hoeve van Hector Dalle. In de buurt zijn kanonnen te zien. 

3. Ik hoor een granaat afkomen

Dit is niet Van Walleghem’s enige “narrow escape”, wel een mooie beschrijving van hoe men granaten hoorde naderen, hoe ook de burgers daarmee hadden leren omgaan en hoe het effect van een explosie enige tijd op zich kon laten wachten. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug