Archief

1. lering

Populaire benaming voor het (doorgedreven) catechismusonderricht dat de plechtige communie van 12-jarigen voorafging; ingericht door de parochiegeestelijkheid, uitgenome in een bisschoppelijk college, waar de leerlingen van de zesde klas les kregen van de subregent. 

2. Herberg De Paddebroek

De Paddebroek bevond zich aan de huidige Ouderdomseweg: hier

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug