Archief

1. Gisteren zijn de Belgische gendarmes rondgegaan

Uit een brief van de burgemeester van Reningelst aan de Gouverneur:

            (..) sedert veertien dagen hebben wij alle middelen ingespannen om de (..) inwijkelingen de gemeente te doen verlaten, onze raadgevingen, zelfs onze bedreigingen kunnen hen daartoe niet dwingen; sedert 28 november ll. zijn alhier op ons verzoek 2 gendarmen bestendig ten onzen dienste om de plaatselijke politie bij te staan; alles is vruchteloos. Deze gendarmen komen ons dagelijks verklaren dat zij geene uitwijkelingen kunnen overtuigen om de gemeente te verlaten en dat zij de macht niet bezitten om hen met geweld weg te drijven (..) dat ten gevolge van de overbevolking der gemeente, die meer dan 4000 vluchtelingen telt, de voorwerpen en eetwaren van eerste noodzakelijkheid ontbreken: de bakkers zijn sedert eenige weken beroofd van meel en bloem, zij hebben geen andere tarwe om brood te bakken dan diegene welke wij opeischen bij de landbouwers en deze weigeren stelselmatig aan onze opvorderingen onder de eene of andere voorwaarde te beantwoorden. Dus moest deze toestand hier nog eenige dagen voortduren, mogen wij ons verwachten aan den Hongersnood. Alles zal hier ontbreken: bijzonderlijk kolen, petrole-olie, koffie, chicorei en Zout (..)

(Bron: Stadsarchief Poperinge, Briefwisseling van Reningelst, brief van 04/12/1914)

2. De eerste tyfuslijder wordt weggebracht

De tyfusepidemie zou in de eerste maanden van 1915 vele slachtoffers vergen, zowel onder burgers als onder militairen. Cyriel Foor woonde in de Vijverstraat 4 en zou uiteindelijk overlijden op 5 februari 1915 (zie overlijdensakte). Het Elisabethhospitaal in Poperinge waar hij sterft, was het burgerlijke hospitaal voor de frontstreek bij Ieper. Het was gevestigd in het stadskasteeltje van rechter Charles D’Hondt in de huidige Deken De Bolaan in Poperinge. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug