Archief

1. Het beeld van H. Margaritha van Cortona

Dit beeld is niet langer in de kerk van Dikkebus te vinden. Het lijkt erop dat de oorlog ook een einde heeft gemaakt van de verering  van de H. Margaritha van Cortona. 

Margaretha van Cortona is als Toscaans boerenmeisje geboren omstreeks 1247.  Omdat ze zo mooi was, wekte ze de begeerte op van een edelman, met wie ze negen jaar samenwoonde en een kind had. Op een dag keerde haar minnaar niet terug, maar zijn hond verscheen wèl en trok haar aan de mantel mee naar de plaats waar ze het lijk van de man vond, daar achtergelaten door rovers. Vanaf dat ogenblik bekeerde Margaretha zich en werd ze lid van de derde orde van Sint-Franciscus in Cortona. Ze kreeg mystieke visioenen en stichtte een klooster en een ziekenhuis. Margaretha wordt voorgesteld in bruin habijt met bruine mantel en om haar middel een witte koord met daaraan soms een rozenkrans. Op het hoofd draagt ze een witte sluier, een hond bijt meestal in haar mantel. Omdat ze zich uit boetedoening dikwijls geselde, wordt ze afgebeeld met een gesel en de marteltuigen van Christus. Andere attributen zijn een kruisbeeld, een boek of een doodshoofd (symbool van haar bekering). Ook een zakdoek in de hand komt veelvuldig voor, want over haar wangen rollen vaak tranen. Margaretha van Cortona is de patrones van boetelingen. Heilig verklaard in 1728. Feestdag: 22 februari (Bron: Claes Jo, Claes Alfons & Vincke Kathy: Sanctus. Meer dan 500 heiligen herkennen, Davidsfonds, Leuven 2002)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug