Archief

1. de begrafenis van de ongelukkige Cafmeyer

De 48-jarige Theophiel Cafmeyer was twee dagen eerder omgekomen. Vandaag staat zijn naam op het oorlogsgedenkteken van Dikkebus. Daar staat zijn leeftijd als 49 jaar opgegeven.

Foto 1: het gedenkteken van Dikkebus met daarop de naam van Theophiel Cafmeyer

2. de 22ste burger

Terwijl er dus maar 13 namen van burgers op het gemeentelijk geedenkteken staan. Zie hier

3. Het huis van de veldwachter

Dat was in de Westouterstraat 8. Het ging om Fagoo René Jules Cornelius (* Beveren-IJzer, 1875)  en gehuwd met Poot Marie-Hélène Cornelia.  (Stadsarchief Poperinge, Bevolkingsregisters Reningels)1910-1920)

 

4. majoor Maloney

Dit is de enige keer dat deze aalmoezenier wordt vermeld. We konden hem tot nu toe niet terugvinden. 

 

niet vermeld door Van Walleghem:

“In Poperinge aan het station is een obus gevallen op een trein met soldaten. Er zijn

veertien dooden en een overgroot getal gekwetsten.” (dagboeken St-Sixtusabdij)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug