Archief

1. begrafenis van weduwe Buysse


Over de weduwe Buysse is, behalve wat Van Walleghem schrijft, voorlopig niets meer geweten...

2. 6000 fr.

Zesduizend frank was een behoorlijk bedrag in 1915. Achiel Van Walleghem vermeldt elders in zijn dagboek daglonen voor geschoolde arbeiders van zo’n 6 frank.

 

3. door de lastige en gervaarlijke arbeid van haar kinderen tijdens de oorlog

Een ietwat vreemde uitdrukking van Van Walleghem die zich elders niet herhaalt. Allicht verrichten de kinderen van weduwe Buysse burgerarbeid voor een van de legers.  

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug