Archief

1. de eerste maneschijn

22 oktober 1917 was de laatste dag van de nieuwe maan en het eerste kwartier begon in de namiddag van 23 oktober.

 

2. de rampen die het nieuwe maanlicht ons zal brengen

Dit heeft te maken met het volksgeloof dat de natuurfenomenen die geobserveerd waren tijdens de nieuwe maan (de eerste cyclus van de maanmaand) ook in de rest van de maanmaand zullen voorkomen. Bij uitbreiding geloofden velen dat het ook mogelijk was andere voorspellingen te doen naar aanleiding van gebeurtenissen tijdens de nieuwe maan. Daarnaast vreest men ook het maanlicht omdat dat de Duitse vliegtuigen helpt om doelen te identificeren.

 

3. klakkebussen

Een klakkebus was een stuk kinderspeelgoed, bestaande uit een buis of koker waarin een zuiger met stang past: een sluitende prop (vlas, gekauwd papier,kurk,…) werd in het vooreinde van de buis gestoken en dan door middel van de samengeperste lucht in de zuiger, met een klap, een knal, uitgedreven.  

Foto 1: een klakkebus uit het Huis van Alijn, Gent

 

3. Fritz

Een gebruikelijke en eerder neutrale bijnaam voor de Duitsers, naar de korte vorm van de voornaam Friedrich.

Het is eerder ongebruikelijk voor Van Walleghem om bijnamen voor andere nationaliteiten te gebruiken. Zelfs het toen erg gebruikelijke ‘tsjing’ voor Chinezen hanteert hij bijvoorbeeld nooit. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug