Archief

1. 3 Engelse ballonnen in brand

Het ging om een raid van Jasta 4 waarbij Leutnant Hans Klein en Vizefeldwebels Kurt Wüsthoff en Clausnitzer verschillende kabelballons van de sections 2, 25, 32 en 38 in brand staken in de buurt van Wijtschate. Op een zeker ogenblik kon men zeven parachutes tegelijk zien neerdalen. Daarin de 2nd lieutenants W.F.N. Forrest, H.B.Browne, A.S.Barnes, C.E.Bagram, O.L.Vetter en L.A. Rowbottom en captain H.B. Laycock. Forrest had drie dagen eerder ook al eens zichzelf moeten redden met zijn parachute. (Bron: Alan Morris: The Balloonatics, p. 90) Het verhaal illustreert waarom de bemanners van de observatieballons de bijnaam “balloonatics” kregen, een samentrekking van balloon + lunatic (gek).   

“Le samedi 23 Juin nous voyons l'incendie de 3 ballons captifs anglais, bombardés par les boches – souvent de notre fenêtre nous assistons à ces spectacles et nous voyons la descente en parachute des observateurs.” (dagboeken St. Sixtusabdij)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug