Archief

1. de Salvage Company

De salvage companies hadden als taak verspilling tegen te gaan en alle bruikbare materiaal te recupereren. Uit de opmerking van Van Walleghem blijkt dat het verder ging dan recyclage en dat men ook in de verlaten burgershuizen buikbare spullen ging zoeken. In 1915 waren ze nog niet formeel georganiseerd. Waarschijnlijk gaat het hier dus om een initiatief vanuit de divisie waarbij rustende soldaten werden ingezet om huisraad te zoeken om het leven in de loopgraven comfortabeler te maken. In midden 1917 kwamen de salvage companies onder het nieuw opgerichte Labour Corps te vallen en kregen ze expliciet als taak om militaire uitrusting te recupereren. 

foto 1: Britse affiche die oproept om te recycleren

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug