Archief

1. Verbod aan particulieren om alcohol te verkopen aan de soldaten

Uit het gemeente-archief van Reningelst: De Belgische gendarmen hebben op 30 september 1915 een proces-verbaal opgemaakt ten laste van Wwe D.-V., landbouwster te Reningelst, uit hoofde van een inbreuk op art. 19 van de wet van 12/12/12 (dispositions concernant la tenue des débits de boissons). Naderhand heeft die dame in handen van de ontvanger der belastingen een boete betaald van 100 frank (niet mis, in een tijd dat met met centiemen rekende; wat moet haar handeltje niet opgebracht hebben?) En dat was al de tweede keer “depuis l'ouverture de hostilités” dat ze voor dezelfde feiten beboet werd.

(Stadsarchief Poperinge, briefwisseling Reningelst, 1915-16, n° 16492)


Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug