Archief

1. koster-onderwijzer-secretaris Cuvelier

Het gaat om Aloïs Francis Cuvelier. Zoals in vele kleinere gemeenten, combineerde hij verschillende jobs. Hier in Loker dus gemeentesecretaris, dorpsonderwijzer en koster.

 

2. de begrafenis van schepen Doom

Dit is amper twee dagen na zijn overlijden, dus bijzonder snel.

 

3. belastende brieven veschijnen in de XXe Siècle

Van Walleghem laat zich meermaals in zijn dagboek negatief uit over deze krant die over het algemeen een vijandige toon aansloeg tegen alles wat niet uitgesproken pro het Belgische establishment was.

Foto 1: de hoofding van Le XXe Siècle

 

4. beloken Pasen

Dit is de “zondag in het wit”, de eerste zondag na Pasen, de sluitdag van het achtdaagse Paasfeest. Het was eertijds ook de laatste dag voor de gelovigen om hun “Pasen te houden”

Een vraag uit de Mechelse catechismus: “Wanneer moet men het lichaam des Heeren nutten?” (28,7)

Antwoord: “Ten minste eens 's jaars, elk in zijne parochie, binnen de veertien dagen omtrent Paschen, te weten van Palmzondag tot Beloken Paschen”(bron: Gewijd of vervlogen?)

Beloken is het voltooid deelwoord van “beluiken” (het tegenovergestelde van “ontluiken”), een oud Nederlands woord dat “afsluiten” betekent. (bron: Wikipedia)

 

5. De herbergiers… gaan … op een vastgestelde dag hun herberg sluiten

Met andere woorden, ze beslissen om een dag te gaan staken

 

6. zoete wijn

Vooral malaga was bijzonder populair onder de Britse soldaten, zo blijkt ook uit talrijke andere getuigenissen uit de frontstreek, zoals die uit het boek Van den Grooten Oorlog

 

7. mensen die voor de oorlog geholpen moesten worden, zenden nu hun kinderen naar het college

We zijn lang voor de democratisering van het onderwijs. Alleen wie voldoende rijk was, kon het zich veroorloven zijn kinderen te laten verder studeren. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug