Archief

1. de gesneuvelde soldaat van de 5de batterij

Zie hier

2. Berichten dat de zaken zeer verslechteren in Dubroudja

Dobroedzja is een historische regio in zuidoost-Europa, gelegen tussen de benedenloop van de Donau en de Zwarte Zee. Het grootste deel van het gebied ligt in Roemenië, de rest in Bulgarije.       De regio behoorde tot het Ottomaanse Rijk en kwam na de Russisch-Turkse Oorlog van 1878 grotendeels in Roemeense handen terecht. Na de Tweede Balkanoorlog verwierf Roemenië in 1913 ook het zuidelijke deel.

In het begin van de Eerste Wereldoorlog bleef Roemenië neutraal. Het Broesilov-offensief bracht verandering in Roemeniës afwachtende houding – zie hier. Op 14 september 1916 besloot koning Ferdinand mee te doen aan de oorlog tegen de Centralen, alhoewel hij familie was van de Duitse keizer Wilhelm II. Door samenwerking met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hoopte de vorst het Hongaarse Transsylvanië en Boekovina, waar de Roemenen een grote minderheid vormden, toe te voegen aan Roemenië. Eind 1916 werd Ferdinand verpletterend verslagen. De Duitsers installeerden een militair regime in Boekarest en bezetten de zuidelijke Dobroedzja. Begin 1918 moesten de Roemenen capituleren. Na de wapenstilstand ontruimden de Centralen Roemenië en keerde Ferdinand terug naar Boekarest. Door de territoriale verliezen van Hongarije en Rusland werd Roemenië flink uitgebreid.

Foto 1 : Koning Ferdinand van Roemenië in 1916

Foto 2: Koning Ferdinand van Roemenië decoreert een soldaat, 1918

Foto 3: Affiche voor een “Roemeense Dag” in Groot-Brittannië

3. iedere Engelse brigade 4 aalmoezeniers

Dit klopt min of meer. waren vanaf mei 1915  inderdaad 12 aalmoezeniers per divisie, dus vier per brigade in de Britse infanterie. Elke brigade kon bepalen hoeveel aalmoezeniers ze van elke kerk nodig had, naargelang de gezindte van haar manschappen.

Foto 4: De bisschop van Londen in het uniform van een (anglicaanse) legeraalmoezenier. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug