Archief

1. Lenin, met de maximalisten aan het hoofd, stelt een wapenstilstand voor

De maximalisten zijn de bolsjevieken. Beide woorden willen hetzelfde zeggen: zij die het maximale willen. Op 8 november 1917 had Lenin een vredesdecreet getekend waarin hij besliste zo snel mogelijk de Russishce oorlogsdeelname te beëindigen. Op 15 december 1917 werd een staakt-het-vuren of wapenstilstand van kracht en een week later begonnen vredesonderhandelingen in Brest-Litovsk. De vrede tussen de nieuwe Sovjet-Unie en de Centrale Mogendheden zou uiteindelijk op 3 maart 1918 getekend worden.

Foto 1: Russische en Oostenrijkse militairen verbroederen na de Wapenstilstand van 15 december 1917

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug