Archief

1. Spys

 De juiste spelling is: spies. Volgens Van Walleghem waren de Engelsen duidelijker wantrouwiger dan de Australiërs.  

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug