Archief

1. soldatenmis en burgersmis

De soldatenmis werd door de aalmoezenier(s) opgedragen, de burgersmis door de parochiepriester(s).

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug