Archief

1. geen kranten

Door het Duitse Lenteoffesnief is de bevoorrading verbroken. Het ontbreken van kranten is erg van belang omdat zij de belangrijkste vorm van informatie vormden. Zonder kranten, geen nieuws.

 

2. Abele beschoten

“Zaterdag 23 Maart: Rond 3 u. namiddag komen voor 't eerst zes obussen op Abeele

Zondag 24 Maart: Heden gaan weer eenige obussen naar Abeele tot tegen de herberg “De Zon”

Maandag 25 Maart: Nog 2 obussen op Abeele. In gansch den dag krijgen wij 50 obussen op Abeele steenweg en Peselhoek (..)

Dinsdag 26 Maart: Gedurig vallen obussen te allen kante, ook gansch den dag: rond de Wolfhille, (..) Abeele. Angst en benauwdheid in gansch de streek.

Woensdag 27 Maart: Een 5-tal obussen op Abeele, aan 't Hooghe.” (Baert, o.c.)

 

“Le 25 et le 26 on continue le bombardement aux environs du village d'Abeele.

Le 27 vers midi bombardement de la gare d'Abeele” (Depuydt, o.c.)

 

Foto 1: Abeele voor 1914

Foto 2: een luchtfoto van Abeele en omgeving, september 1917 (IWM)

 

3. de heilige vaten van onze kerk

Die had hij op 2 juni 1917 ijn veiligheid gebracht bij de bij de zusters van Voormezele die in Abele verbleven.  

 

4. De zusters van Voormezele in Abele

Van Walleghem heeft al eerder hun belevenissen beschreven. De zusters waren in Abele sinds 1915 en droegen er onder meer zorg voor de relikwie van het Heilig Bloed, zoals ook Augusta Depuydt beschreef:

“ Le 4 [juin 1915] j'eus le bonheur de baiser la relique du St Sang de Voormezeele, qui actuellement repose au Couvent d'Abeele, près des soeurs réfugiées du susdit village.

A l'approche des allemands la relique fut cachée dans la cave du presbytère, mais quand le village fut bombardé et que les habitants de Voormezeele durent fuir, la relique fut sauvée par un prêtre anglais qui l'a transporté à Dikkebusch (..) de là on la transportée à Reninghelst et puis à l'Abeele” (Augusta De Puydt, o.c.). Depuydt is wel verkeerd wanneer ze het in dit fragment over een “prêtre anglais” heeft: het was Achiel Van Walleghem die samen met de kapelaan van Voormezele reeds op 22 februari 1915 de relikwie naar Abele had gebracht.  

Op 25 oktober van 1916 hadden de zusters de straat – die tevens de “schreve” is, de landsgrens – overgestoken en namen ze hun intrek in de woning Swyngedau, op Franse bodem, dus grondgebied Boeschepe.

 

5. ’t Hoge in Poperinge

Het Hooge in Poperinge is ter hoogte van de afsplitsing van de wegen naar Watou of Proven; nu is daar een rotonde. Dit is een link naar google maps

6. Emiel Deraedt

Foto 3: Overlijdensakte van Emiel Deraedt uit de Registers van het gemeentebestuur van Proven (Stadsarchief Poperinge)

 

7. Volle maan

En een heldere nacht betekent meer vliegtuigen en een grotere kans op bombardementen.

“Woensdag 27 maart: Heldere nacht; overgrote beweging van engelsche en duitsche vliegers” (Baert, o.c. )

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug