Archief

1. Pater Potter

Zie bij 8/8/1915, noot 1 Zie ook hier

 2. Vasten(brief)

Vastenbrief: Herderlijk schrijven van de bisschop aan de gelovigen van zijn diocees over een bepaald actueel probleem, ter gelegenheid van het afkondigen van de vastendispensaties. De vastenbrief werd van op de kansel voorgelezen op de zondag Quinquagesima (= vijftigste dag voor Pasen: de zondag voor Aswoensdag)

Vastendispensatie: Ontheffing van de vastenwet, aan bepaalde categorieën van personen, om bijzondere redenen verleend. Anders diende de Kerkelijke vastenwet strikt nageleefd te worden door alle gelovigen tussen 21 en 60 jaar.

Vasten: Het beperken van het gebruik van spijs en drank tot een lichte ontnuchtering 's morgens, één volle maaltijd (de enige waar vlees mag gebruikt worden, op voorwaarde dat die dag geen onthoudingsdag is) en een collatie als derde maaltijd.

Vastendagen: Alle dagen van de veertigdaagse vasten  (die begint op Aswoensdag) , uitgezonderd de zondagen en de za terdag voor Pasen, vanaf  de middag. Ook nog, verspreid in het kerkelijk jaar, de quatertemperdagen en de vigiliedagen.

Versterving: een oefening van het geestelijk leven, waardoor men de beheersing van de ongeregelde hartstochten beoogt. Uitwendige versterving bestrijdt lichamelijke verlangens (roken, snoepen..); inwendige versterving beheert de ongeoorloofde (en soms ook de geoorloofde) begeerten

(bron: Vandenberghe Henri: Gewijd of Vervlogen, op. cit.)

 3. gasmaskers zullen uitgedeeld worden

 Foto1: Franse moeder met kind, uitgerust met een Britse Ph-Helmet, april 1918 (Bibliothèque Nationale de France) 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug