Archief

1. …. granaten op Poperinge. Bijna niemand is er gebleven.

 “Maandag 26 april – Dezen nacht veel beweging en hevig geschut. (..) De beweging is zonder einde: veel eng. Hindous op. Om 5 u komen duitsche vliegers boven en …. wij krijgen 15 obussen van 380 op de stad. Br.. (..) Schrik en angst, iedereen gaat op de vlucht. Wij slapen in de kelders, ten hoogste met 500 burgers in gansch de stad.     Rond 10 1/2 krijgen wij weer vier groote marmieten. Het kanongebulder is schrikkelijk. Nooit beleven wij nog zulke nacht. De ambulances en Et. Majors trekken allen weg.

Dinsdag 27 april – Het overige van de bevolking trekt weg. De stad is akelig en doodsch met geslotene vensters en deuren en verlatene straten (..) Er rijden geen treinen meer tot Poperinge.”
(bron: Albert Baert: Poperinge tijdens den oorlog, op. cit.)

2. Herberg De Zwaan

Foto: Op deze postkaart uit 1910 zien we links voorbij de pastorie het dak en de voorgevel van herberg De Zwaan. 

3. En mijn zuster

Het gaat dus om Hélène Van Walleghem die inwoonde bij haar broer.

4. 7 shrapnels op de dorpsplaats

De vier slachtoffers zijn:
John Sanders
Peter Denton
William Dyer
William John Stevens

 

 

 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug