Archief

1. een Engels vliegtuig

Het ging om een toestel van het 21st Squadron, Royal Flying Corps. Van die eenheid treffen we voor die dagen volgende twee slachtoffers aan op militaire begraafplaatsen bij Poperinge: Victor Bundock en  P. Rudd

 

2. een lapje van 50.000 balletjes

Waar Achiel Van Walleghem het vandaan haalt dat een observatieballon 50.000 frank kostte, is niet geweten noch of deze bewering waar is.

 

3. een bolletjesregen

Dat wil dus zeggen dat hij hier met shrapnelgranaten beschoten wordt want deze waren gevuld met loden kogeltjes, de shrapnel.

 

4. Poperinge te lande beschoten

“Zondag 24 tot Zaterdag 30 Juni

Door het overgroot getal soldaten die in de streek zijn is de beweging natuurlijk ook zeer groot. De beschieting der streek houdt aan maar het is moeilijk het aantal obussen op te tekenen. Ze vallen: Watoesteenweg, Peselhoek, tot tegen de St.- Sixstraat, Vlamertinge steenweg, Statie, Busseboom. Woensdag nacht lost een vlieger 3 bommen op Peselhoek. Hofstedeken Polley (bij St.Josef) en huis Dallequin (bij Keirselaar) branden af. Vrijdag was de beschieting het hevigst, ook schrapnels, wat wij tot heden niet kregen. Er zijn obussen gekomen tot aan 't Vogeltje.(..) Zaterdag wordt de Peselhoek nog erg beschoten, weeral veel personen op de vlucht. “(Baert, o.c.)

 

5. het aanstaande offensief vanuit het Ieperse naar de zee

Dit wijst er dus opnieuw op dat de militaire plannen, in dat geval dus voor wat de Derde Slag bij Ieper zou worden, bij vele burgers bekend waren en dat ook de voorbereiding goed te zien was.

 

6. De Fransen zullen een deel van de Belgische sector overnemen

Ten noorden van Boezinge neemt het Franse 1ère Armée het front over. Zij zouden ook mee aanvallen tijdens de Derde Slag bij Ieper, een deelname die in de geschiedschrijving nogal vaak over het hoofd wordt gezien

Foto 1: Een opvoering voor de Franse troepen in Vlaanderen, zomer 1917

Foto 2: Roesbrugge was het hoofdkwartier van het 1ère Armée onder leiding van generaal Anthoine. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug