Archief

1. te voet naar Roesbrugge

Van Walleghem deed nogal wat afstanden te voet: van Reningelst naar Roesbrugge is zestien kilometer !

 Foto 1: Roesbrugge in 1916

 2. ’t Hoge

 Zie hier

 3. pater Bertrand Vanderschelden O.M.C.

 O.M.C. = Ordo Fratrum Minorum Conventualium of Orde van de Minderbroeders conventuelen: kloosterbewoners van de orde der minderbroeders die een eigen gematigde richting volgen in de orderegel. De strengere observantie woonde in kuizen, kleine kloosters, carceri.  

 4. tenten

 Hiermee bedoelt Van Walleghem houten barakjes. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug