Archief

1. E.H. pastoor van De Klijte

Dat is zijn vriend Alfons Callewaert.

2. de schoolkolonies van Wulveringem

Zie bij 19/10/1915, noot 3 : Zie ook hier

3. territorialen (87ste divisie)

De 87ème Division d’Infanterie Territoriale, gerecruteerd in Bretagne en Normandië, was als sinds midden oktober 1914 in Vlaanderen. Van Walleghems opmerking dat ze er reeds vijf maanden slaat allicht op de periode dat ze terug het front zijn gaan bezetten. De 87e DIT had immers zware verliezen geleden in de Tweede Slag bij Ieper en met name tijdens de eerste gasaanval van 22 april 1915. Pas begin oktober 1915 keerde ze naar het front bij Steenstrate-Boezinge terug. Haar hoofdkwartier was toen inderdaad in Krombeke.

4. de grote sectie van de school heet Charles-Theodoor, de kleine Marie-José

Respectievelijk genoemd naar de jongste zoon van koning Albert I en koningin Elisabeth, die beter gekend is onder de naam prins Karel en na de Tweede Wereldoorlog een tijdlang prins-regent was, en naar de oudere zus van Leopold III en prins Karel: zij huwde later Umberto van Savoie, die de laatste koning van Italië zou worden.

Foto 1: de Koninklijke familie in De Panne tijdens de Eerste Wereldoorlog: Koning Albert I en koningin Elisabeth worden er geflankeerd door van links naar rechts: prinses Marie-José, prins Karel en prins Leopold.

5. E.H. Declercq

Achiel Declercq: zie bij 18/6/1915 noot 3 : Zie ook hier

6. Sommige ongodsdienstige personen…

Misschien alludeert Van Walleghem hier op de School van het Leger in Booitshoeke dat in de eerste helft van 1915 mede op initiatief van vrijmetselaars was tot stand gebracht. Misschien lieten dezelfde of gelijkgezinde personen hun invloed gelden toen de Scholen van de Koningin in Wulveringem werden opgericht? 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug