Archief

1. schrapnel

Schrapnel is een vervlaamsing van het Engelse shrapnel of granaatkartets: een granaat die loden kogels uitspuwt.

2. de brouwerij van Six

3. vader Norcott

Het gaat om Philip Mary Northcote. Father Northcote was geboren in het graafschap Devon op 20 oktober 1869 als de zoon van een anglicaanse dominee. Later bekeerde hij zich to het catholicisme en nam de naam aan van Philip Mary. Northcote behaalde een doctoraat in Rome en publiceerde meerdere boeken van theologische aard. Als aalmoezenier werd hij op de dagorder vermeld en kreeg hij het Military Cross.  Father Northcote stierf op 16 juli 1950.

 

4. 39ste divisie

Voor een samenstelling en overzicht van de divisie, zie hier

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug