Archief

1. Om 15 uur bezoek kardinaal Bourne

Francis Alphonsus Bourne (1861-1935) was de rooms-katholieke aartsbisschop van Westminster. Tijdens de oorlog zou hij bekend staan omwille van zijn patriottische toespraken. 

2. Benjamin, die berecht was

Berechten is een synoniem van het toedienen van het laatste oliesel. Een berechting is dus hetzelfde als het toedienen van de laatste sacramenten. Die worden in de katholieke kerk toegediend aan mensen die in gevaar van sterven verkeren. 

3. een kampcommandant

Dikkebus lag in het onmiddellijke achtergebied van de Ieperboog en het dorp werd algauw omgeven door kampen. De camp commander moest toezien op de goede gang van zaken binnen de Britse legerkampen, onder meer ook de omgang met de plaatselijke bevolking.

De camp commander van Dikkebus in de eerste helft van 1915 was Jeremiah Colman (1886-1961), later 2nd baronet Colman en enige zoon van de gelijknamige eigenaar van de mosterdfabriek Colman, nog steeds zowat het bekendste Britse merk van mosterd. Op 16 juli 1915 zou hij Dikkebus verlaten. 

4. reinigingsdienst

Uit een brief van de burgemeester van Reningelst aan de gouverneur:

            (..) Daarenboven zijn de dorpplaats en de gehuchten verpest door vuilnissen voortkomend van de troepen in kantonnement en deze weigeren deze onreinheden weg te nemen; lijken van peerden en afval van geslachte dieren liggen ten allen kante en verpesten de lucht. En alles is overgelaten aan de zorgen van de burgerlijke overheid.

(Bron: Stadsarchief Poperinge, Briefwisseling van Reningelst, brief van 04/12/1914)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug