Archief

1. Twee burgers werden gedood

Leon Emiel Baecker
en
?

2. Ook Duitse vliegtuigen hebben granaten geworpen op Poperinge

“Le 29 encore bombardement: une vingtaine d'obus dont 7 autour de la villa De Puydt” (bron: De Puydt: op. cit.)

3. Vandaag is voor de eerste keer het hulpgeld uitgedeeld aan de vluchtelingen.

Dat gebeurde volgens de richtlijnen van de gouverneur van West-Vlaanderen, Janssens de Bisthoven. De plaatselijke comités bestonden uit drie personen.

Foto’s: De omzendbrief ionzake het “vluchtelingsgeld” van november 1917 (bron: Verzameling der Besluiten en Omzendbrieven uitgegeven door den Burgerlijken Gouverneur; tijdens den oorlog van 1914-1918, in het gedeelte van West-Vlaanderen dat niet door den vijand overweldigd geweest is. Brugge, drukk; Verbeke-Loys & Cie, 1920, p. 89-92)

4. schrijver

 Met schrijver wordt de secretaris bedoeld

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug