Archief

1. de brief van de Belgische bisschoppen

Deze Brief van de Bisschoppen van België aan de Bisschoppen van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije was opgesteld door kardinaal Mercier en getekend op 24 november 1915. Pas in januari 1916 werd zij gepubliceerd bij het afreizen van de kardinaal naar Rome. In deze brief stelde de kardinaal voor om een neutrale commissie op te richten voor een onderzoek naar de Duitse gruweldaden van de eerste oorlogsmaanden (die zogezegd uitgelokt waren door Belgische franc-tireurs). Met de brief oogstte Mercier veel bijval en het bevestigde zijn rol als stem van het publieke verzet tegen de Duitse bezetter.  

foto 1: kardinaal Mercier

2. Zij gaan rusten langs de zee

Van 2 februari tot 10 maart 1915 verblijft de Belgian Field Artillery in de dorpen in de nabijheid van Cap Gris-Nez. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug