Archief

1. Weldra de grote Duitse aanval

Deze opmerking wijst er nogmaals op hoezeer ook de burgers zich ervan bewust waren dat zo’n aanval er zat aan te komen. Vanaf maart zou inderdaad het Lente-Offensief van start gaan.

 

2. Neergraaf

Zie hier

 

3. Hooggraaf

Zie hier

4. Het kanon van de Hertog van Brabant

In de loop van januari had Van Walleghem het een paar keer over dit grote kanon dat nabij de herberg de Hertog van Brabant opgesteld stond, zie bij 9 januari en 19 januari 1918.

 

5. het huis van weduwe Francis Goethals

In de dorpskern van Dikkebus. Op de Dikkebusse begraafplaatsen vinden we voor die dag maar 1 dode terug: Norman Negretti

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug