Archief

1. Hun Pasen houden

Dit slaat op de paasplicht. Het laatste van de 5 Geboden van de Katholieke Kerk luidt: “En nuttig rond Pasen het Brood des Heren”. Om ter communie te mogen gaan, moest men “in staat van genade” zijn, vandaar dat er lange rijen aanschoven voor de biechtstoelen van de pastoor en de onderpastoor(s), en vooral die van de “vreemde biechtvader”. Op de naleving van de paasplicht werd toegezien door de parochiegeestelijkheid, mede door het uitdelen van zgn. paasbriefjes na de paasbiecht.

(bron: “Gewijd of Vervlogen?”)

 

2. de tuithoorns

Foto 1: Een pelotonshoofdkwartier met sirene voor gasalarm, langs het Ieperleekanaal in Boezinge, 1916-17 (In Flanders Fields Museum)

3. verderop luidt men de klokken

De kerkklokken in de torens, maar ook klokken die uit kapellen en kerken verwijderd zijn.

Foto 2: Een klok door de Duitsers gebruikt als gasalarm en door de Britten buitgemaakt. (In Flanders Fields Museum) 

Foto 3 : Het gebruik van een klok als gasalarm, The Sphere, zomer 1916

4. een ander soort gas

Dit klopt niet helemaal. Het gas was een mengeling van chloor met fosgeen (net zoals op 19 december 1915 – Zie hier ) maar door een grotere concentratie wel dodelijker dan eerdere gasaanvallen.  Voor het overige is de informatie van Van Walleghem correct. De nachtelijke gasaanval op een breed front met centraal Wulvergem, werd gevolgd door meerdere raids en aanvallen die overal afgeslagen werden. De Britse officiële geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog (History of the Great War. Military operations. France and Belgium, 1916) meldt dat de loop die de gaswolk had gevolgd goed te zien was door brandsporen op en verkleuring van het gras en vernielde gewasen. Ook dit boek vermeldt dat veel vee omgekomen was.

5. 2 tweelingboeders van 17 jaar

Dit klopt maar ten dele: het gaat om de broers Horace en Cyril Hill, respectievelijk 20 en 19 jaar oud. Beiden liggen naast elkaar begraven op Dickebusch New Military Cemetery, graf J28 en J29.

Foto’s 4 en 5: de graven van Hortace en Cyril Hill.

6. nogmaals een gasaanval langs Kemmel en Wulvergem

Dit lijkt niet te kloppen. De De Britse officiële geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog (History of the Great War. Military operations. France and Belgium, 1916) meldt expliciet dat er op 30 april na een “prachtige zonsopgang” een “vredevolle zondag” volgde. 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug