Archief

1. dat het Belgische staatsbestuur scholen geopend heeft in Frankrijk

Het gaat om wat gemeenzaam “schoolkolonies” werden genoemd. Op termijn zijn er duizenden kinderen – les Enfants de l’Yser – opgevangen geworden. Zie noot 10 bij 30/03/1915

En verder ook: M. Amara, R. Barbry, C. Declercq e.a. : Naar school, zelfs in oorlogstijd? Belgische kinderen lopen school, 1914-1919. Ieper, Onderwijsmuseum, 2015 ,Zie hier


2. dat er hofsteden tijdelijk te pachten zijn in Frankrijk

De Belgische landbouwemigratie naar Frankrijk bestond al maar kende een versnelling tijdens en vooral na de Eerste Wereldoorlog. Door de plattelandsvlucht tijdens de eerste decennia van de 20ste eeuw, nog versterkt door de Eerste Wereldoorlog en de dienstplicht, kwamen heel wat hofsteden in Frankrijk vrij. In 1916 kwam er een landbouwfiliaal binnen de Bourse Belge du Travail, met als doel Belgische landbouwers te plaatsen binnen de landbouw in Frankrijk. In 1917 waren dat er zo’n 15.000, vooral in westelijke departementen. (Brecht Demasure: Boter bij de vis. Landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Leuven, Davidsfonds, 2014, p. 176-177)

3. door de pootziekte

Dit is een synoniem voor mond- en klauwzeer.

4. de 14de divisie

Dit duidt op het veranderende karakter van het Britse leger. Na het beroepsleger en de territorials komen nu divisies van Kitcheners New Army aan het front. Deze bestonden uit vrijwilligers die gevolg hadden gegeven aan de oproep van de Britse minister van oorlog Lord Kitchener uit 1914. In de zomer van 1915 zou de 14th (Light) Division zware verliezen lijden bij Bellewaerde en Hooge. De samenstelling van de divisie is te vinden op.   Zie hier :  

foto: het monument voor de 14th (Light) Division

5. op de hofstee van Amand Heughebaert liggen 2 officieren en 7 soldaten begraven

zie ook 25 mei: "Een luitenant en 3 soldaten worden op slag gedood; er vallen 17 gewonden waarvan 4 nog dezelfde avond overlijden. Ze worden begraven op de hofstee van Amand Heughebaert."

Of en waar de lichamen (na de oorlog?) zijn herbegraven, is voorlopig nog niet opgehelderd... 

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug