Archief

1. Achter het wethuis

Het wethuis (gemeentehuis) stond in de Kerkstraat bij de hoek met de Neerplaats, tegenover herberg Het Hoekje ( dat zich op de hoek met de Schietstraat bevond)

2. de school van meester Nollet

Dit was de de gemeenteschool, voor jongens, langs de Dikkebusseweg. Nu is er het ontmoetingscentrum en huist er de KSA. 

3. Narcisse Van Eecke

Narcisse Van Eecke was de eigenaar van een van de twee molens in Dikkebus “Van Eecke’s molen” of Wittebroodsmolen die bij de hoek van de huidige Molendreef en Ouderdomseweg stond.

4. Alouis Forceville

Alois Forceville (1869-1922) was de veldwachter en de vader van Germain Forceville die later Van Walleghem als misdienaar zou bijstaan.

5. het O.L.Vrouwkoor, tussen het altaar en de biechtstoel van E.H. pastoor

Het Onze-Lieve-Vrouwekoor was links van het hoofdkoor en de biechtstoel van de pastoor stond meestal vooraan links, dus in het O.L.V.-Koor.

6. het beeld van de gelukzalige Margarita van Cortona

Zie 22 februari 1915

7. Ik merk dat zij te allen kant souvenirs nemen     

Van Walleghem had dit fenomeen al opgemerkt voor de puinen van Ieper. Zie bij 2 juni 1915, noot 6

8. Catsberg

Het gaat om de trappistenabdij van de Katsberg. 

Foto 1: Alois Forceville, veldwachter van Dikkebus (met dank aan Germaine Forceville)

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug