Archief

1. veel granaten vallen op Poperinge

“Le 30 encore bombardement et le 31 encore quelques obus chaussée d'Elverdinghe.”(bron: De Puydt: op. cit.)

2.  Kasteel Vandenpeereboom

Zie bij 1 april 1915,

3. gemeten

Een gemet is een oppervlaktemaat uit het Ancien Régime (dus voor het invoeren van het metriek stelsel). De maat is waarschijnlijk gelijk aan de oppervlakte van het zaailand dat een koppel paarden kon omploegen tussen zonsopgang en zonsondergang. Dit is een gemiddelde, omdat het land dat bewerkt moest worden ook zwaarder of lichter kon zijn voor de trekdieren. Met deze oorspronkelijke groottebepaling is de gemet vergelijkbaar met de acre die nu nog veelal in de Angelsaksische landen gehanteerd wordt, zij het dat daar het werk van een os per dag ten grondslag aan de maat ligt.

In onze streken waren er verschillende maten bekend:

(..) de Kasselrij Ieper had een gemet dat overeen kwam met 4409,87 m2

(..) de Kasselrij Veurne had een gemet van 4544,3 m2

(..) een Vlaams gemet (= 300 Vlaamse roeden) is 4479 m2

De Franse term voor gemet is mesure

(bron: vrij naar Wikipedia)

4. Gisteren veel granaten... Twee Engelse officieren en soldaten werden doodgeslagen

Charles Edward Hammond
Frederick George Churcher
Wilfred Cleaver Hunter

5. veel gasgranaten

Het gaat allicht om traangasgranaten. Dergelijke projectielen werden immers al sinds het begin van de oorlog ingezet. Dodelijke strijdgassen werden einde 1915 nog niet met granaten afgevuurd. Dat gebeurde toen nog door het openen van cilinders.

6. de Engelse dokters

Het gaat om de artsen vann de Friends Ambulance Unit / Aide Civile Belge: zie hiervoor bij 30 maart 1915, noot 1 en noot 2. De informatie die Van Walleghem geeft, klopt met die van de geschiedenis van de Friends Ambulance Unit waar men schrijft dat de plek midden december verlaten werd en vanaf 21 december niet meer bediend.

7. het huis van meneer Angillis

Het is vreemd dat Van Walleghem nergens meegeeft waar het huis van Angillis zich precies bevond noch dat hij het aanduidt op zijn handgetekende kaart. Ook de voornaam of de initalen van Angillis worden nergens vermeld. Het moet nochtans een groot en vrijstaand huis geweest zijn: in de geschiedenis van de  Friends Ambulance Unit spreekt men van “Château d’Angellis”. Het lag aan de rand van het dorp in de richting van De Klijte.

Foto: fragment uit Meaburn Tatham & James E. Miles (Eds): The Friends’ Ambulance Unit 1914-1919. A Record. London, The Swarthmore Press, 1920, p. 28

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug