Archief

Vandaag begint de Derde Slag bij Ieper waarvan de eerste fase in de Britse historiogarfie bekend staat als de Battle of Pilckem Ridge.

 

1. 5 mijl

 Dit is inderdaad een serieuze overdrijving.

 

2. Engelse cavaleristen

Dit is een zeer belangrijke opmerking van Van Walleghem. Het toont aan dat drie jaar na het begin van de oorlog en meer dan een jaar na de Slag aan de Somme het Britse opperbevel nog altijd geloofde dat de cavalerie een rol zou kunnen spelen.

Twee cavaleriedivisies hielden zich klaar, de ene nabij Dikkebus en de andere bij Elverdinge.

Foto 1: Britse cavalerie bij Steenvoorde, 1917

Foto 2: Britse ruiterij steekt het kanaal Ieper-Leie over tijdens de Derde Slag bij Ieper (IWM)

 

3. dat de Engelsen het zo gemakkelijk niet gehad hebben

Dat was nu reeds duidelijk voor de burgers achter het front, terwijl het Britse opperbevel nog weken zou wachten met het enigszins aanpassen van de oorspronkelijke plannen.

 

4. Duitse krijgsgevangenen

foto 3: Duitse krijgsgevangenen bij proven, 16 augustus 1917 (IWM)

 

5. De Fransen bereiken hun objectief in 3 uur tijd

De Franse deelname aan de Derde Slag bij Ieper wordt dikwijls veronachtzaamd. Nochtans ging het om het volledige Franse 1ste Leger en was dat, zoals Van Walleghem terecht meldt, relatief succesvoller dan de Britten.

Foto 4 & 5: De officiële Franse oorlogsschilder François Flameng maakte twee schilderijen over de Franse deelname aan het begin van de Derde Slag bij Ieper: “Entre l’Yser et Bixschoote, 31 Juillet 1917” en “Sur l’Yser, Août 1917”, beiden in de collectie van het Franse Legermuseum.  

 

6. het hevigst langs de Menense kasseiweg

Hier zou de strijd de hele veldslag lang bijzonder moeilijk blijven en Geluveld zou bijvoorbeeld nooit bereikt worden. Van Walleghem zal er nog veel over verhalen.

 

7. kasteel Vandenpeereboom

Dit kasteel, ook bekend als kasteel Veldhoek, stond op het grondgebied Geluveld net ten noorden van de Meenseweg. Het mag dus niet  verward worden met het kasteel van de Frezenberg dat Van Walleghem als kasteel Vandenpeereboom wordt aangeduid.

Foto 6: de omgeving waarover Van Walleghem het heeft. De boerderij links was de omgeving van kasteel Vandenpeereboom, rechts was het kasteel Herenthage (Godtschalck)

 

8. kasteel Godtschalck

Dit was het kasteel en domein Herenthage, ten zuiden van de Meenseweg,  dat tot aan zijn overlijden in 1892 eigendom was van Jacques Godtschalck. Het domein werd gekenmerkt door een raaks cascadevijvers die door de Britten Dumbarton Lakes werden genoemd.

Foto 7: de resten van kasteel Herenthage in 1915

 

9.  Glencorse en Inverness Wood

Eigenlijk was de coorecte naam Gencorse Wood en Inverness Copse. Glencorse Wood lag tussen de Nonnebosschen en de Meenseweg. Inverness Copse (een copse is een bosje) lag tegen de Meenseweg

Foto 8: een Britse loopgravenkaart van september 1917 met daarop Inverness Copse, Glencorse Wood en de kastelen Herenthage en

 

10. 24ste divisie

Zie ook  hier

Deze divisie was in de eerste aanvalsgolf betrokken met drie brigades en haar dispositief was eigenlijk een stuk zuidelijker dan wat Van Walleghem opgeeft: zij viel namelijk aan tussen de huidige Wervikstraat en Zandvoordestraat in Zillebeke, dus de omgeving van Mount Sorrel. Het klopt echter wél dat ze weinig of geen vooruitgang boekten

 

11. Ierse wacht

Het is absoluut niet duidelijk wat Van Walleghem hiermee bedoelt. Er waren die dag in die omgeving slechts twee Ierse bataljons actief: het 2nd Leinsters (24th Division) dat bij Mount Sorrel vocht en de 1st Royal Irish Rifles (8th Division) bij Glencorse Wood

 

12. Alleen dit objectief wordt die dag niet bereikt

Dit is sterk relativerend want op nog plaatsen werd het doel niet bereikt en vele objectieven waren al eerder naar beneden bijgesteld.

 

13. Micmac Camp

Zie hier

 

14. obussen op Hazebrouck

Foto 9: Hazebrouck in 1917

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug