Archief

1. het ongelukkige Poperinge wordt nog wat meer vernield

“Woensdag 31 October: Dezen nacht 15 obussen op Sterhoek, Komstraat, Zusters Penitenten waar 60 soldaten gedood en gekwetst worden. In den vroegen morgen komen 6 – 7 vliegers met 60 bommen rond St-Eloy, Zwijnland, Werf,             Boeschepestraat, Hofstraat, Kerkhof, enz.; aan 't Zwijnland wordt H. Malesys in zijne tent gedood. Rond den noen 10 obussen op Pezelhoek.” (bron: Baert, o.c.)

“Le 30 au 31 ce fut encore un passage terrible; vers 4 h du matin beaucoup de bombes sur la ville: Aug. Rouseré rue d'Ypres, rue de Boeschèpe, Abeele champ d'aviation. Beaucoup de victimes – une nuit qu'on n'oublie guère.” (bron: De Puydt, o.c.)

Foto 1: Poperinge op een rustiger dag in oktober 1917

2. mijn zuster

Dat is Hélène die bij hem inwoont als meid maar slechts zeer zelden in het dagboek wordt vermeld.

Foto 2: Hélène Van Walleghem naast haar broer, de pastoor

3. naar Bailleul

Over Belle/Bailleul, zie hier

Meer info via: info@vanwalleghem.be

NAMENLIJSTEN

Terug